Cathelijne Bouwkamp

Fractievoorzitter en gemeenteraadslid GroenLinks Arnhem

Kandidaat-Tweede  Kamerlid GroenLinks, nummer 22

#stemvoorverandering

“Ik kies voor een land waar we solidair zijn met elkaar en samen werken aan verandering.”

Eerlijk delen, duurzaamheid en vrijzinnigheid zijn de basis van onze politiek. En dat zijn geen loze woorden maar voorwaarden voor een land waarin mensen gezond en gelukkig kunnen leven. GroenLinks is de partij van de idealen én de partij met de beste voorstellen om die idealen te bereiken. Daar werk ik graag aan mee.

Mijn naam is Cathelijne Bouwkamp, kandidaat-Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Sinds 2014 ben ik met veel plezier fractievoorzitter van GroenLinks in de Arnhemse gemeenteraad. Daarnaast werk ik als adviseur bij Companen, een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van wonen en leefomgeving. Daar hou ik mij vooral bezig met sociale woningbouw en wonen met zorg.

Met de politieke ervaring en inhoudelijke kennis die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan de Tweede Kamerfractie van GroenLinks.

Cathelijne Bouwkamp

Optimistische en verbindende politica die standvastig en strategisch opereert

#stemvoorverandering

Met mijn politieke ervaring, inhoudelijke kennis en mijn vastberadenheid kan ik in de Tweede Kamer meewerken om onze ambities voor een eerlijke en duurzame samenleving te realiseren. Daarom wil ik graag in de top 15 van de kandidatenlijst.
Mijn drijfveren
Ik ben een inhoudelijk gedreven, hardwerkende en enthousiaste politica. De toenemende sociaal-economische tweedeling in ons land en de toenemende intolerantie zijn voor mij belangrijke beweegredenen om politiek actief te zijn. Ook het gebrek aan visie op natuurbescherming en het feit dat klimaatverandering nog steeds door velen niet serieus wordt genomen, motiveren mij enorm om mij in te zetten politieke veranderingen te bewerkstelligen. In het politieke denken van nu zegeviert het economisme. Dit denken in economische modellen en oplossingen doet mensen tekort. Het systeem is de baas, het grote geld bepaalt en kansen zijn oneerlijk verdeeld. GroenLinks laat zien dat het anders kan. En de wereld om ons heen laat zien dat het anders moet.
Mijn politiek

Ik ben een politieke allrounder en een ervaren teamspeler. De afgelopen jaren heb ik ervaren hoe effectief het is om tegelijkertijd zowel binnen de politieke arena als daarbuiten met mensen in gesprek te gaan en te blijven. Ik heb me de afgelopen jaren met een breed scala aan onderwerpen bezig gehouden; van de bescherming van stedelijk groen tot de opvang van vluchtelingen. Wat dat laatste betreft heb ik me succesvol hard gemaakt voor een bed-bad-brood-regeling in Arnhem.

De afgelopen jaren heb ik als fractievoorzitter de Arnhemse GroenLinks-fractie mogen aansturen. Een van de belangrijke inzichten die ik daarbij heb opgedaan is hoe belangrijk het is om als fractie als een hecht team te opereren. Ten eerste kun je als sterke fractie in de politieke arena veel effectiever opereren. Daarnaast is het ook voor de fractie zelf belangrijk om intensief samen te werken: als er ruimte is om met elkaar te brainstormen over plannen, en elkaar te ondersteunen waar nodig haal je het beste uit elkaar.

Voor mijn politieke werk is het feit dat ik onderdeel ben van GroenLinks leidend. GroenLinks is een partij met idealen waar ik in geloof: een eerlijke, duurzame en open samenleving. Volgens mij is politiek geen doel op zich, maar een middel om je idealen te realiseren. Als volksvertegenwoordiger hou je je bezig met het controleren van de macht, het vormgeven van beleid en het voeden en voeren van maatschappelijk debat. Hard werken om samen je idealen uit te werken tot tastbare initiatieven, zoals moties en wetsvoorstellen, is een voorrecht. 

Mijn idealen

Eerlijk delen, duurzaamheid en vrijzinnigheid zijn de basis van GroenLinkse politiek. En dat zijn geen loze woorden maar voorwaarden voor een land waarin mensen gezond en gelukkig kunnen leven. GroenLinks is de partij van de idealen én de partij met de beste voorstellen om die idealen te bereiken. Dat je als politicus het publieke en politieke debat kan voeden maakt de politiek voor mij het allermooiste vak dat er is. Ik heb visie en het lef om voor deze visie te vechten. Staan voor waar ik in geloof, dat maakt mij sterk. En die kracht zet ik graag in voor GroenLinks.

De manier waarop we in Nederland met elkaar en met ons milieu omgaan kan zoveel beter: er zijn juist nu allerlei politieke kansen om Nederland te veranderen. Ik kan niet wachten om daar als Tweede Kamerlid aan te beginnen, juist ook omdat zoveel Nederlanders daar buiten de politiek al mee bezig zijn. Jonge ondernemers die zich inzetten voor duurzame energie, buren die de handen ineen slaan om dingen in hun straat of wijk te veranderen: er is maatschappelijke verandering zichtbaar en GroenLinks kan daar politiek vorm aan geven. Ik kan niet wachten om samen met mijn fractiegenoten en al die mensen in het land te werken aan een sociale en duurzame samenleving.

Anderen over mij

SAMIR TOUB

Samir Toub, Denktank fractie Eindhoven, Begeleider ZiGL 2012 t/m 2015

“Cathelijne is een hele intelligente vrouw met een groot netwerk. Haar vermogen om contact te maken met anderen, abstract en strategisch te denken met de voeten in de klei vind ik bewonderswaardig. Los van haar deskundigheid, is ze ook goed gezelschap. Warm, humor en echt geïnteresseerd in de ander. Van alle kandidaten kan ik oprecht zeggen dat Cathelijne een van de weinige is waar ik de stap naar de Tweede Kamer ook al voorzag. Het lijkt mij een match vanwege haar natuurlijke leiderschap, charisma en dossierkennis.”

JOKE VAN WENSEM

Joke van Wensem, Voorzitter GroenLinks Arnhem

“Cathelijne Bouwkamp is een bevlogen en zeer gemotiveerde GroenLinkser. Ze is vasthoudend in haar handelen en helder in haar betoog. Ze heeft bewezen te kunnen omgaan met politieke tegenwind en daar dan toch nog het beste uit te halen. Ze houdt de boel bij elkaar en geeft tegelijkertijd ruimte aan de mensen om haar heen.”

GUIDO VAN VULPEN

Guido van Vulpen, raadslid GroenLinks Wageningen

“Op het juiste moment lef tonen, ook als het spannend is. Zowel persoonlijk als politiek, zo heb ik Cathelijne leren kennen. Ze durft verantwoordelijkheid te nemen ook als dat niet de makkelijkste optie is, binnen en buiten de GroenLinks gelederen. Bij haar zijn de GroenLinks idealen in goede handen, en dat nog met een mooie stijl ook.”

 

TOBIAS DE GROOT

Tobias de Groot, Raadslid GroenLinks Arnhem

“Cathelijne is doelgericht, een echte doorzetter; ze geeft niet op voor ze haar doel bereikt heeft. Ze is een GroenLinkser puur sang; ze komt op voor mensen die dat nodig hebben en ze maakt zich sterk voor de natuur. Cathelijne kan niet tegen onrecht en zal daarom altijd door blijven gaan om te knokken voor wat kwetsbaar is. Ik ken Cathelijne als een bevlogen, warm en betrokken politicus die altijd op zoek zal gaan naar de verbinding en het verhaal achter de cijfertjes. Cathelijne heeft een groot netwerk en zal een absolute aanwinst zijn voor de Tweede Kamerfractie.”

LOTTE MELENHORST

Lotte Melenhorst, Bestuurslid Hellingproef en alumnibestuurslid

“Cathelijne doet het fantastisch als fractievoorzitter in Arnhem. Zij analyseert het raadsdebat met een humoristische én scherpe blik. Cathelijne vormt zonder twijfel een grote aanwinst voor de Tweede Kamerfractie: ze is een idealistisch maar realistische politica met uitstekend strategisch inzicht die haar hart volgt en met enthousiasme strijdt voor een betere wereld.”

THIJS VAN DEN BROEK

Thijs van den Broek, voorzitter GroenLinks Gelderland

“Cathelijne zou een ontzettende aanwinst voor de tweede kamer zijn. Ik
heb haar als voorzitter van de afdeling Gelderland meegemaakt in haar
rol als fractievoorzitter van Arnhem. In die rol heb ik haar leren kennen als verstandig, zorgvuldig en integer. Bovendien is Cathelijne enthousiast en innemende persoonlijkheid. Ze zou zeker een mooie
aanwinst zijn voor elke fractie.”

ESTHER KERSTEN

Esther Kersten, voorzitter GroenLinks Utrecht

“Ik ken Cathelijne als mentor van Zin In GroenLinks, de leergang voor talenten binnen GroenLinks. Cathelijne is een enthousiaste vrouw, betrokken bij mensen, met een oog voor iedereen. Maar ze is ook principieel en staat voor haar standpunten. Als fractievoorzitter van GroenLinks Arnhem zet ze zich met verve in voor een eerlijker en groenere stad. En durft daarbij keuzes maken. Cathelijne verdient een mooie plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer!”

NELSON VERHEUL

Nelson Verheul, fractievoorzitter GroenLinks Gelderland

“Ik steun de kandidaatstelling van Cathelijne voor de Tweede Kamer van harte. Ik heb haar leren kennen als een evenwichtige politica die weet wat ze wil, maar ook de weg ernaar toe kent. Met kennis, nuance, doorzetting, maar ook met charme draagvlak weet te verkrijgen voor de doelen van GroenLinks. Ik ben ervan overtuigd dat de TK-fractie met Cathelijne een sterke teamplayer krijgt die gaat voor het resultaat.”

 

MARK COENDERS

Mark Coenders, Raadslid GroenLinks Arnhem

“Als fractievoorzitter geeft Cathelijne vertrouwen en neemt ze haar fractie mee in alle overwegingen, samenwerken staat voor haar centraal. Ze heeft kennis van veel dossiers, zoals integratie, wonen en ruimtelijke ordening. Dit combineert ze met politiek inzicht. Ze kan goed met anderen tot overeenstemming komen, maar staat ook voor onze principes. Cathelijne heeft een groot netwerk in de partij en in de samenleving én ze weet dat netwerk te gebruiken. Voor mij is dat hoe politiek hoort te zijn: staan voor je idealen, maar blijven luisteren naar je omgeving. Cathelijne is een echte aanwinst voor de Tweede Kamer: ik zet haar hoog op de lijst!”

Advies van de kandidatencommissie Tweede Kamer (2016)

De kandidatencommissie van GroenLinks, voorgezeten door Eduard van Zuijlen, schrijft over mij:

“De Arnhemse gemeenteraad kent Cathelijne Bouwkamp (44) als een optimistische en verbindende fractievoorzitter, die strategisch en standvastig opereert. Daarmee boekte ze successen zoals haar inzet voor de bed, bad, brood voorziening en het beschermen van groene gebieden in de stad. Met haar aanstekelijke enthousiasme betrekt ze veel Arnhemmers weer bij de politiek. Naast haar raadswerk adviseert Cathelijne gemeenten en maatschappelijke organisaties over wonen, welzijn en zorg.”

logo

Optimistische en verbindende politica die standvastig en strategisch opereert

#stemvoorverandering